Kas yra „Incoterms”?

„Incoterms“ yra terminas, apibrėžiantis tarptautinės prekybos (sutarčių) sąlygas. 1936 metais paskelbtas „Incoterms“ taisyklių rinkinys nurodo šalių atsakomybę atliekant tarptautines prekių pirkimo ir pardavimo operacijas.

„Incoterms“ svarba ir taikymas


„Incoterms“ sąlygos yra pripažįstamos ir taikomos pasauliniu mastu. Atitinkama tvarka jos yra nurodomos visose komercinėse sąskaitose, tokiu būdu sumažinant neatitikimų tarp pirkėjų ir pardavėjų tikimybę, taigi ir išvengiant nuostolių.


Į „Incoterms“ sąlygas įeina visos užduotys, rizikos, kaštai ir kiti aspektai, susiję su komercinėmis operacijomis tarp pirkėjų ir pardavėjų.

Populiariausios „Incoterms“


„Ex-Works“ (EXW)

  • Pirkėjas prisiima atsakomybę už siuntimo išlaidas ir daugumą rizikų;
  • Pardavėjo atsakomybė – užtikrinti, kad prekės pasiektų pirkėją;
  • Pristačius prekes į pardavėjo sandėlį ar kitą prekių paėmimo vietą, pirkėjui tenka visa atsakomybė (įskaitant prekių iškrovimą).

„Delivered Duty Paid“ (DDP)

  • Pardavėjas prisiima atsakomybę už didžiąją dalį siuntimo išlaidų ir rizikų;
  • Pardavėjas pasirūpina eksporto ir importo įsipareigojimais bei prekių paruošimu iškrovimui;
  • Pirkėjui tenka atsakomybė atsiimti paruoštas iškrauti prekes iš sutartos vietos.

„Delivered At Place“ (DAP)

  • Pardavėjas prisiima atsakomybę už prekių pristatymo į sutartą vietą išlaidas ir rizikas;
  • Pirkėjui tenka atsakomybė atsiimti paruoštas iškrauti prekes iš sutartos vietos;
  • Eksportui ir importui taikomi įsipareigojimai, identiški „Delivered At Terminal“ (DAT) sąlygoms.