Fumigacija: siūlomi sprendimai

Fumigacija yra procedūra, kurios metu kenkėjai yra naikinami, pašalinami ar paverčiami nevaisingais. Fumigacijos metu yra naudojami fumingantai – labai toksiški chemikalai, kurie esant tam tikrai temperatūrai ir drėgmės lygiui virsta dujomis, kurios ir nužudo kenkėjus.

Fumigacijos metodas taikomas tuomet, kai produktuose esančių kenkėjų neįmanoma pašalinti įprastais kontrolės metodais.

Verta atkreipti dėmesį, jog ši procedūra yra itin pavojinga ir galinti sukelti pavojų žmogaus sveikatai. Kadangi fumigantai yra itin toksiški junginiai, per didelis jų poveikis žmogui gali baigtis mirtimi, tad fumigacijos procedūrą turėtų atlikti tik licencijuoti ir savo darbą puikiai išmanantys specialistai (fumigatoriai).

Fumigacijos būdai

Įprastai fumigacija taikoma siekiant kontroliuoti grūdinių kultūrų ir medienos užsikrėtimą kenkėjais. Fumigacija gali būti atliekama profilaktiškai arba jau pasireiškus užsikrėtimo kenkėjais simptomams. Beje, kalbant apie medieną, be fumigavimo sertifikato į kai kurias šalis ją eksportuoti gali ir nepavykti.

Fumigacijai yra naudojami aliuminio ir magnio fosfinai. Kita vertus, kai kuriose pasaulio valstybėse pastaruoju metu imta naudoti ir kitus fumigantus – sulfurifluoridą ir etilo formatą. Tuo tarpu anksčiau itin plačiai naudotas fumigantas metibromidas yra uždraustas visame pasaulyje.

Pasirinkite profesionalus

UAB „Smart shipping“ vykdo fumigacijos procedūras kroviniams laivuose, jūriniuose konteineriuose, vagonuose ar krovinių sandėliavimo vietose. Atlikus fumigacijos procedūrą, paveiktos teritorijos yra išvėdinamos, o klientui yra išduodamas fumigacijos sertifikatas, patvirtinantis atliktos procedūros kokybę bei užtikrinantis, kad krovinių gabenimas atitiktų visus eksporto ar importo reikalavimus.

Rekomenduojame užsisakyti krovinio fumigacijos procedūrą kartu su kitomis „UAB Smart shipping“ siūlomomis sausumos transporto, krovos ar jūrinių frachtų paslaugomis. Tokiu būdu galėsime efektyviausiu būdu sudėlioti visą krovinio logistinį procesą, įterpiant ir fumigacijos procedūrą.

Susisiekite su mumis dėl konsultacijos telefonu arba elektroniniu paštu.