EORI kodo registracija

EORI kodas / numeris (angl. eori number) – Europos Sąjungos (ES) registracijos ir identifikavimo žymuo, kuris reikalingas norintiems importuoti arba eksportuoti prekes tarp ES ir ne ES šalių.  

EORI kodas naudojamas įvairių muitinės procesų vykdymui (pavyzdžiui, prekių gabenimo įforminimui, prašymų teikimui ir kt.). EORI kodą suteikia muitinė arba kita paskirta institucija – įregistruotas EORI kodas veikia visose šalyse.

EORI kodo suteikimą ir naudojimą apibrėžę LR ir ES teisiniai reglamentai. EORI kodo galiojimo patikrinimas (eori check) galimas per ES duomenų bazes, LR muitinės Bendro naudotojų valdymo portalą bei kitas atsakingas institucijas.

Jeigu norite greitai ir sklandžiai įregistruoti EORI kodą – susisiekite su UAB „Smart Shipping“!

Mūsų teikiamos paslaugos:

Naudodamiesi mūsų paslaugomis, sutaupysite savo laiką, išlaidas ir išvengsite dažniausiai pasitaikančių klaidų.